Харківські виші  – знову серед найкращих

12-14 березня 2015 року відбулася VI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2015», що проводилась за участі Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України і на якій було представлено 786 навчальних закладів, наукових установ, методичних центрів, регіональних і муніципальних органів управління освітою, асоціацій, видавництв, підприємств з 22 регіонів України, а також заклади освіти та агенції Швейцарії, Польщі, Чехії, Франції, Великобританії, Канади, Словаччини, Латвії, Литви, Естонії, США та Молдови.

Виші навчальні заклади області отримали  Гран-Прі  у наступних  номінаціях:

«Лідер вищої освіти України» – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

«Лідер наукової та науково-технічної діяльності» – Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний фармацевтичний університет, Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

«Лідер міжнародної діяльності» – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

«Лідер післядипломної освіти України» – Харківська академія неперервної освіти.

8 вищих навчальних закладів області  відповідно до рейтингу Міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus отримали  Сертифікат  «Якість наукових публікацій».