Матеріали Ради директорів професійно-технічних навчальних закладів Харківської області

Plan_Radi_direktoriv 27.05.2015

Про соціа__ьний супро__ід учнів пі__ьгового ко__тингенту (текст)

Про соціальний супровід учнів пільгового контингенту