Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 оголошується проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2017 році.

Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

Конкурс проводиться у три тури:

І тур – березень – квітень;

ІІ тур – травень – червень;

ІІІ тур – вересень – жовтень.

Конкурс проводиться серед державних службовців Департаменту категорії «Б» і «В» відповідно до їх організаційно-правового статусу в номінаціях:

– «Кращий керівник» (беруть участь керівники структурних підрозділів, які мають загальний стаж державної служби не менш як три роки, з них на керівних посадах не менш як один рік);

– «Кращий спеціаліст» (беруть участь спеціалісти, які мають загальний стаж державної служби не менш як два роки).

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

Для участі у першому турі Конкурсу державні службовці подають організаційному комітету Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації з проведення першого туру Конкурсу, утвореному Департаментом відповідно до наказу Департаменту від 24.02.2017 № 60-к:

– заяву про участь;

– копію особової справи державного службовця за формою П-2ДС;

– подання керівника структурного підрозділу, погоджене з головою профспілкової організації Департаменту;

– інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, листи колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

Більш докладно умови проведення Конкурсу викладені в Порядку проведення Конкурсу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152, та в методичних рекомендаціях щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затверджених наказом Нацдержслужби від 15 лютого 2012 року № 29.

За довідками щодо участі у І турі Конкурсу звертатися до Мірошник О.В. – начальника відділу управління персоналом та кадрового забезпечення системи освіти області управління ресурсного забезпечення Департаменту (тел. 705-02-83).