Про хід вступної кампанії-2017

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації опрацьовані дані, що надійшли з вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, про стан подання заяв на I курс денної форми навчання та конкурсну ситуацію у вищих навчальних закладах у 2017 році.

Загальний ліцензований обсяг прийому до ВНЗ III-IV рівнів акредитації складає 53320 осіб, обсяг максимально можливого державного замовлення 14730 осіб.

За оперативною інформацією керівників вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, ветеринарного і фармацевтичного спрямування) за денною формою навчання подано  121864 заяв.

Із загальної кількості поданих заяв до ВНЗ III-IV рівнів акредитації закінчили 11 класів 90056 осіб, в тому числі  випускників у 2017 році 79635; подано заяв в електронному вигляді 110728 (91 %). 

Найбільша кількість заяв на I курс подана до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (20584), Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (16400), Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (8182), Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (8001), Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (7485). 

Найбільшим попитом серед вступників користуються такі спеціальності: право (Національний юридичний університет імені Я. Мудрого – 7372 заяви), медицина (Харківський національний медичний університет-3527), комп’ютерні науки (Національний технічний університет «ХПІ»-2815 заяв, Харківський національний університет радіоелектроніки – 2216 заяв), філологія (германські мови та літератури) (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна-1809 заяв), менеджмент (Національний технічний університет «ХПІ»- 1700 заяв), економіка (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця-1565 заяв), комп’ютерна інженерія (Національний технічний університет «ХПІ»- 1331 заяв), інженерія програмного забезпечення (Національний технічний університет «ХПІ»- 1305 заяв), кібербезпека (Харківський національний університет радіоелектроніки – 1226 заяв).

Високий конкурс також спостерігався на такі спеціальності, як: психологія, готельно- ресторанна справа, фармація, промислова фармація, міжнародні економічні відносини та міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Прийом на I курс до ВНЗ  здійснювався за 434 спеціальностями; у 14 ВНЗ III-IV рівнів акредитації було відкрито 34 спеціальності, на які вперше проводився набір.

У цілому конкурс по регіону складає 10,09 (у 2016 році – 14,63).

При Департаменті  науки і освіти працює телефон «гарячої лінії», на який звернулося 45 громадян за консультативною допомогою з питань  вступної кампанії.