Підведено підсумки I обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини»

01 лютого 2018 р. під  керівництвом заступника голови обласної державної адміністрації  А.В. Бабічева відбулося засідання організаційного комітету I  обласного конкурсу  «Найкращий молодий науковець Харківщини». Конкурс був започаткований у 2017 році відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації   Ю.О. Світличної.

Конкурс проводиться за 6 пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки: «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі сталого розвитку суспільства і держави», «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших хвороб», «Інформаційні та комунікаційні технології», «Енергетика та енергоефективність», «Раціональне природокористування», «Нові речовини і матеріали».

У 2017 році в Конкурсі  взяли участь 80 молодих вчених із 24 закладів вищої освіти та 8 наукових установ.

Найбільша кількість конкурсних робіт була подана за напрямами «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі сталого розвитку суспільства і держави» (23) та «Наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших хвороб» (24 ).

Церемонія нагородження переможців Конкурсу відбудеться у  I кв. 2018 р.

Відповідно до рішення  оргкомітету Конкурсу переможцями I  обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» визначені:

 

I напрям

 «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільного, політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави»

1.Кондратьєв Андрій Валерійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри конструкцій і проектування ракетної техніки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (наукова конкурсна робота «Проектний комплекс оптимізації конструктивно – технологічних параметрів композитних агрегатів ракетно-космічної техніки»)

2.Бочуля Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування «Харківського державного університету харчування та торгівлі» (наукова конкурсна робота «Інноваційність інформаційно-аналітичного забезпечення управління в контексті сучасного бізнесу»)

3.Шевчук Микола Вікторович, доктор філософії, молодший науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАНУ (наукова конкурсна робота «Дистанційне визначення параметрів корональної плазми за допомогою декаметрових тонкоструктурних сонячних радіо сплесків типу спайки»)

 

II напрям

«Інформаційні та комунікаційні технології»

 

1.Трофимов Іван Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил, Харківського національного університету Повітрняних Сил імені Івана Кожедуба (наукова конкурсна робота «Побудова рознесеної МІМО РЛС з швидким електронним скануванням за рахунок використання  багато частотних сигналів та просторово-частотної модуляції»)

 

III напрям

«Енергетика та енергоефективність»

 

1.Сенецький Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, докторант, старший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування   ім. А.М. Підгорного НАН України (наукова конкурсна робота «Підвищення енергоефективності об’єктів  комунальної енергетики шляхом впровадження ORC технологій»)

 

IV напрям

«Нові речовини і матеріали»

 

1.Ткаченко Володимир Володимирович, кандидат хімічних наук, старший викладач Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (наукова конкурсна робота «Багатокомпонентні реакції гетероциклізації 5-аміно-3-метилізоксазолу з карбонільними сполуками»)

  1. Масалітіна Наталія Юріївна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (наукова конкурсна робота «Дослідження та розробка нової технології нітроген (I) оксиду каталітичним окисненням амоніаку»)

  

V напрям

«Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших хвороб»

 

1.Єрмак Олександра Сергіївна, кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології  Харківського національного медичного університету (наукова конкурсна робота «Ранні маркери діагностики гострого інфаркту міокарда та його можливих ускладнень із супутнім ожирінням на тлі лікування з використанням зофеноприлу»);

  1.   Дейко  Роман Данилович, асистент кафедри фармакології Національного фармацевтичного університету (наукова конкурсна робота «Доклінічне фармакологічне дослідження з розробки нових пептидергічних нейропротекторів»)

 

VI напрям

«Раціональне природокористування»

 

  1. Станкевич Сергій Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова, заступник декана факультету захисту рослин з навчально виховної роботи та із заочного відділення Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (наукова конкурсна робота «Оптимізація захисту ярих олійних капустяних культур від шкідників у Східному лісостепу України»)