Інформація про зарахування до закладів вищої освіти на місця державного (регіонального) замовлення у 2019 році 

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, після виконання вимог зарахування на бюджет, 01 серпня 2019 року сформовано та оприлюднено список вступників, які зараховані на місця державного (регіонального) замовлення у 2019 році.

За оперативною інформацією приймальних комісій закладів вищої освіти до 31 університету, академії та інституту Харківської області державної та комунальної форм власності для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, ветеринарного і фармацевтичного спрямування) за денною формою навчання на місця державного (регіонального) замовлення зараховано 9327  осіб (2018-9358 осіб).  Максимальний обсяг державного замовлення у 2019 році складав 13030 осіб.

Із загальної кількості зарахованих закінчили 11 класів – 8895 осіб, з них у 2019 році – 7550 осіб. Зараховано на прискорену підготовку на базі молодшого спеціаліста – 1770 осіб.

До закладів вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, ветеринарного і фармацевтичного спрямування) за денною формою навчання зараховано 814 осіб, які мали спеціальні умови щодо зарахування на місця державного або регіонального замовлення (квоти1, 2, співбесіди, переведення на вакантні бюджетні місця), з них найбільша кількість це особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій – 288 осіб; діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа – 171 особа;  діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій – 74  особи. Зараховано 29 дітей із багатодітних сімей (5 та більше дітей); 297 осіб з числа пільгового контингенту переведені на бюджетні місця.

Через освітній Центр «Крим-Україна», уповноваженим закладом якого є Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, зараховано на місця державного замовлення 2 особи.  Освітній центр працюватиме до 27 вересня 2019 року.

До 43 коледжів, технікумів та училищ Харківської області державної та комунальної форм власності на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)  та повної загальної середньої освіти (11 кл.) на місця державного (регіонального) замовлення на денну форму навчання зараховано 3866 осіб (2018 – 4100 осіб).

Виконання регіонального замовлення 16 вищими навчальними закладами державної власності, що мають статус окремої юридичної особи та фінансуються з обласного бюджету виконання складає – 2065 осіб (88,6%) (план – 2332 особи); невиконання – 267 осіб.

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

При Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації продовжує працювати телефон «гарячої лінії» (705-03-04) з питань вступної кампанії.