Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Тип навчального закладу: університет
Рівень акредитації: ІV рівень
Коротка історична довідка:

Заснований у 1804 році за ініціативою В. Н. Каразіна, згідно з грамотою імператора Олександра І. Урочисте відкриття відбулося 29 січня 1805 року. У 1999 році університету надано статус національного та присвоєно ім’я В. Н. Каразіна. У 2003 році —присвоєно статус самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу. У 2010 року університету надано статус дослідницького університету.

Кількість факультетів – 20.

Напрями підготовки:

6.010203 «Здоров’я людини»;

6.020101 «Культурологія»;

6.020107 «Туризм»;

6.020301 «Філософія»;

6.020302 «Історія»;

6.020303 «Філологія (Українська мова і література)»;

6.020303 «Філологія (Російська мова і література)»;

6.020303 «Філологія (Давньогрецька, латинська мова та антична література)»;

6.020303 «Філологія (Прикладна лінгвістика)»;

6.020301 «Філологія (Журналістика)»;

6.020303 «Філологія (Англійська мова і література, Перекладач англ. мови і літератури)

6.020303 «Філологія (Німецька мова і література, Перекладач нім. мови і літератури)»;

6.020303 Філологія (Французька мова і література, Перекладач фран. мови і літератури)»;

6.020303 «Філологія (Перекладач іспанської мови і літератури)»;

6.020303 «Філологія (Перекладач китайської мови і літератури)»;

6.020304 «Богослов’я (Християнська теологія)»;

6.030101 «Соціологія»;

6.030102 «Психологія»;

6.030103 «Політологія»;

6.030201 «Міжнародні відносини»;

6.030202 «Міжнародне право»;

6.030203 «Міжнародні економічні відносини»;

6.030204 «Міжнародна інформація»;

6.030302 «Реклама і Зв’язки з громадськістю»;

6.030401 «Право»;

6.030501 «Економічна теорія»;

6.030502 «Економічна кібернетика»;

6.030503 «Міжнародна економіка»;

6.030506 «Прикладна статистика»;

6.030507 «Маркетинг»;

6.030508 «Фінанси і кредит»;

6.030509 «Облік і аудит»;

6.030601 «Менеджмент»;

6.040101 «Хімія»;

6.040102 «Біологія»;

6.040103 «Геологія»;

6.040104 «Географія»;

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;

6.040201 «Математика»;

6.040202 «Механіка»;

6.040203 «Астрономія»;

6.040204 «Прикладна фізика»;

6.040206 «Фізика»;

6.040301 «Прикладна математика»;

6.040302 «Інформатика»;

6.050101 «Комп’ютерні науки»;

6.050201 «Системна інженерія»;

6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»;

6.130102 «Соціальна роботи»;

6.140101 «Готельно-ресторанна справа;

6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»;

6.170202 «Охорона праці»;

7.110101 «Лікувальна справа (спеціаліст)».

Педагогічні та науково-педагогічні працівники:

Всього — майже 2000, з них мають науковий ступінь:

– кандидата наук — понад 1000;

– доктора наук — понад 300;

23 академіки і члени-кореспонденти НАН України та галузевих академій.

Університет є головною науковою організацією кількох міжнародних космічних програм. Науковці університету співпрацюють за міжнародними програмами з ученими США, Канади, Росії, Німеччини, Туреччини, Китаю, Японії, Швейцарії, Болгарії, Англії та інших країн світу.