Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Тип навчального закладу: університет
Рівень акредитації: ІV рівень
Коротка історична довідка:
Заснований у 1930 році на базі авіавідділу Харківського політехнічного інституту. У 1998 році на базі Харківського авіаційного інституту створений Державний аерокосмічний університет ім. Жуковського «ХАІ», а у 2000 році – надано статус «національньного».
Кількість факультетів – 9
Напрями підготовки:
6.070106 Автомобільний транспорт
6.070103 Обслуговування повітряних суден
6.051101 Авіа- та ракетобудування
6.051102 Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів
6.051103 Авіоніка
6.040303 Системний аналіз
6.040302 Інформатика
6.040301 Прикладна математика
6.050604 Енергомашинобудування
6.050601 Теплоенергетика
6.050503 Машинобудування
6.050502 Інженерна механіка
6.050501 Прикладна механіка
6.050201 Системна інженерія
6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
6.070102 Аеронавігація
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій
6.051002 Метрологія, стандартизація та сертифікация
6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
6.050701 Електротехніка та електротехнології
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
6.050901 Радіотехника
6.050902 Радіоелектронні апарати
6.050903 Телекомунікації
6.050101 Комп’ютерні науки
6.050102 Комп’ютерна інженерія
6.050103 Програмна інженерія
6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво
6.030508 Фінанси і кредит
6.030509 Облік та аудит
6.030507 Маркетинг
6.030504 Економіка підприємства
6.030601 Менеджмент
6.030503 Міжнародна економіка
6.030102 Психологія
6.020303 Філологія
6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність
Педагогічні та науково-педагогічні працівники:
Всього – 830, з них мають науковий ступінь:
– кандидата наук – 402
– доктора наук – 71