Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Тип навчального закладу: університет
Рівень акредитації: ІV рівень
Коротка історична довідка:
У 1930 році було відкрито Харківський автомобільно-дорожній інститут. У 1993 році присвоєно статус університету, а у 2001 році – надано статус національного.
Кількість факультетів – 11
Напрями підготовки:
6.070106 Автомобільний транспорт
6.050503 Машинобудування
6.010104 Професійна освіта
6.060101 Будівництво
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
6.050702 Електромеханіка
6.050201 Системна інженерія
6.030601 Менеджмент
6.030504 Економіка підприємства
6.030509 Облік і аудит
6.070101 Транспортні технології
Педагогічні та науково-педагогічні працівники:
Всього – 771, з них мають науковий ступінь:
– кандидата наук – 302
– доктора наук – 44