Харківський національний медичний університет

Тип навчального закладу: університет
Рівень акредитації: ІV рівень
Коротка історична довідка:

1805-1920 рр. – Медичний факультет Імператорського Харківського університету; 1920-1921 рр. – Харківська державна медична академія; 1921-1994 рр. – Харківський державний медичний університет. У 2007 році університету надано статус національного.

Структура закладу.

У складі університету 8 факультетів: І, ІІ, ІІІ, ІV медичні факультети, V, VI факультети з підготовки іноземних студентів, стоматологічний факультет, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, Медичний коледж ХНМУ.

Напрями підготовки:

Спеціаліст:

7.12010001 «Лікувальна справа»; 7.12010002 «Педіатрія»; 7.12010003 «Медико-профілактична справа»; 7.12010005 «Стоматологія».

Магістр:

8.12010006 «Сестринська справа»; 8.12010007 «Лабораторна діагностика»;

8.18010018 «Адміністративний менеджмент»

Бакалавр: 

6.120101 «Сестринська справа»; 6.120102 «Лабораторна діагностика»

Молодший спеціаліст:

5.12010101 «Лікувальна справа»; 5.12010102 «Сестринська справа»;

5.12010105 «Акушерська справа»

У складі університету: 68 кафедр, 6 навчальних науково-виробничих об’єднань, 2 наукові інститути: НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, 3 університетські клініки: Університетська клініка на базі НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ, Університетський стоматологічний центр ХНМУ, Науково-практичний медичний центр ХНМУ, Центральна науково-дослідна лабораторія, 4 проблемні лабораторії, Науково-практичний центр доклінічних і клінічних досліджень ХНМУ, Центр гендерних досліджень, віварій.

Кількість працюючих. В університеті – 869 науково-педагогічних працівників, серед них 131 доктор медичних наук, 495 кандидатів медичних наук, звання професора мають  117 осіб, звання доцента – 240.

Контингент осіб, що навчаються. В університеті навчаються понад 7 тисяч студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, серед яких  приблизно   3000 іноземних громадян  із 83 країн світу.

Міжнародна співпраця. ХНМУ є членом Міжнародної асоціації університетів із 1998 року.Університет внесений до Всесвітньої бази даних – Каталогу «Директорія Авіценни», що підтримується  Університетом Копенгагену,  Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Всесвітньою федерацією медичної освіти. Університет співпрацює на підставі чинних договорів та меморандумів про співробітництво з вищими навчальними закладами й установами Австрійської Республіки, Республіки Болгарія, Республіки Казахстан, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Узбекистану, Чеської та Турецької республік тощо.

До послуг студентів – навчально-науковий центр із базою фантомних технологій навчання та комп’ютерних класів, обчислювальний центр, наукова бібліотека (1 млн. примірників), 6 гуртожитків, сучасні спортивні зали, стадіон, Молодіжний центр, літній спортивно-оздоровчий табір “Медик”.