Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Тип навчального закладу: університет
Рівень акредитації: ІV рівень
Коротка історична довідка:

Один із найстаріших педагогічних ВНЗ України, створений у 1804 році. 1 вересня 1811 року прийняв перших студентів. Його відкриттю сприяла діяльність В. Каразіна, Г. Квітки-Основ`яненка, П. Гулака-Артемовського. У 1932 році інститут отримав назву «Харківський державний педагогічний інститут». У 1945 році інституту присвоєно ім`я Г.С. Сковороди. У 1994 році інституту присвоєно статус університету, а у 2004 році – надано статус національного.

Кількість факультетів – 14.

Напрями підготовки:

6.010101 «Дошкільна освіта»;

 6.010102 «Початкова освіта»;

 6.010106 «Соціальна педагогіка»;

 6.010201 «Фізичне виховання»;

 6.020202 «Хореографія»;

 6.020204 «Музичне мистецтво»;

 6.020205 «Образотворче мистецтво»;

 6.020207 «Дизайн»;

 6.020302 «Історія»;

 6.020303 «Філологія (українська мова та література)»;

 6.020303 «Філологія (російська мова та література)»;

 6.020303 «Філологія (англійська мова та література)»;

 6.020303 «Філологія (німецька мова та література)»;

 6.020303 «Філологія (французька мова та література)»;

 6.030101 «Соціологія»;

 6.030102 «Психологія»;

 6.030402 «Право»;

 6.030501 «Економічна теорія»;

6.040102 «Біологія»;

6.040201 «Математика»;

 6.040203 «Фізика»;

 6.040302 «Інформатика».

Педагогічні та науково-педагогічні працівники:

 Всього – 862, з них мають науковий ступінь:

 – кандидата наук – 469;

 – доктори наук – 74;

 – професори – 80.

Інформація про контингент студентів:

На сьогоднішній день в університеті навчається 8867 студентів з них близько 450 іноземних студентів з більш ніж 27 країн світу: Туркменістану, Таджикистану, Республіки Молдова, Ізраїлю, Китаю, Алжиру, Сирії, Ісламської республіки Іран, Турецької Республіки, Конго та інші.

Наукова робота:

В університеті працює аспірантура з 32 спеціальностей та докторантура з 14 спеціальностей. Функціонують 6 спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій.За останні 5 років підготовлено та захищено 48 докторських та 357 кандидатських дисертацій; видано 10763 публікацій.

Міжнародна діяльність:

На сучасному етапі модернізації освіти в Україні, з огляду на вимоги сьогодення, в університеті було засновано Центр міжнародного співробітництва та міжнародної освіти, основними напрямами роботи якого є: запрошення на навчання іноземних громадян; організація паспортно-візової підтримки іноземних студентів; активний пошук нових форм міжнародного співробітництва. Викладачі університету беруть участь у міжнародних проектах, конференціях, отримують міжнародні гранти, проходять стажування за кордоном. За участю представників посольств країн, мови яких вивчаються в навчальному закладі, відбуваються зустрічі зі студентами та викладачами.