ПВНЗ Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Тип навчального закладу: університет
Рівень акредитації: ІV
Коротка історична довідка:

З моменту створення в 1991 році існує як навчально-науковий комплекс, який здійснює експеримент щодо становлення авторської моделі безперервної освіти. До структури комплексу входять: дитяча школа раннього розвитку (ДШРР), спеціалізована економіко-правова школа з поглибленим вивченням двох іноземних мов (СЕПШ) і гуманітарний університет. З 1995 року в ХГУ «НУА» функціонує аспірантура й докторантура. З 1999 року – факультет післядипломної освіти і додаткових спеціальностей. З 2002 року ХГУ «НУА» має найвищий, IV рівень акредитації; нагороджений грамотами Кабінету Міністрів України (2003 р.), Верховної Ради України (2010 р.) і Почесною відзнакою Харківської обласної ради й Харківської облдержадміністрації «Слобожанська слава» (2011 р.), медаллю УЄФА за участь у волонтерській програмі ЄВРО – 2012. ХГУ «НУА» бере участь у міжнародному проекті TEMPUS «Е-інтернаціоналізація» (Австрія, Німеччина, Словенія, Росія, Україна) для спільного навчання, співпрацює з МФВ, ФАРЕ, Фонд Жане Мане та ін.. Укладені угоди про співпрацю з Росією, Польщею, Грецією, Францією, Швецією, Туреччиною, США (усього – 36).

Студенти проходять стажування в європейських країнах, Туреччині та США.

Науково-дослідна робота (НДР) ХГУ «НУА» є органічною складовою комплексної освітянської діяльності, яку проводить науково-педагогічний колектив протягом двадцяти років існування. НДР здійснюється в межах перспективного плану на 2001-2020 рр., цільовою комплексною темою якого є Формування інтелектуального потенціалу суспільства в умовах сучасних соціальних трансформацій(ДР №0111U000011).

Тема реалізується за наступними дослідницькими програмами:

1. «Історія розвитку вищої освіти в Україні» (науковий керівник – проф. Астахова К.В., №ДР 0112U000663).

2. «Філософські аспекти дослідження освіти в соціокультурному контексті» (науковий керівник – проф. Подольська Є.А., №ДР 0111U000012).

3. «Безперервна освіта як основний чинник оновлення освітніх систем в сучасному суспільстві» (науковий керівник – проф. Михайльова К.Г., №ДР 0111U001818).

4. «Інституційні основи відтворення людського капіталу в системі освіти» (науковий керівник проф. Тимошенков І.В., №ДР 0111U000013).

5. «Формування особистості в умовах соціальних трансформацій” (науковий керівник – проф. Головньова І.В., №ДР 0112U000664).

6. «Мовна семантика як відображення етнічної та мовної картини світу” (науковий керівник проф. Тимошенкова Т.М., №ДР 0112U005093).

7. «Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу в початковій школі як основа утворення інноваційного середовища» (науковий керівник –  Шилкунова З.І., №ДР 0112U003011).

8. «Підприємство як суб’єкт інноваційного розвитку» (науковий керівник –  проф. Яременко О.Л., ДР № 0113U003022).

9. «Організаційно-економічні аспекти якості функціонування підприємств» (науковий керівник –  доц. Строкович Г.В., №ДР 0112U005094).

10. «Переклад як засіб вторинної комунікації» (науковий керівник – доц. Івахненко А.О.,  №ДР 0113U003021).

Кількість факультетів: 5.

Напрями підготовки: економіка та підприємництво; гуманітарні науки; соціально-політичні науки.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники:

в університеті – 122, з них: кандидатів наук – 69, докторів наук – 10.

у СЕПШ – 60; у ДШРР – 12. Всього: 194

Контингент студентів: 1215.