Приватний вищий навчальний заклад «Харківський економіко-правовий університет» у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Тип навчального закладу: університет
Рівень акредитації: ІІІ
Коротка історична довідка:
Харківський економіко-правовий університет – приватний навчальний заклад створений у 1999 році. Базується на сучасній матеріальній базі та використовує новітні технології навчання.
Кількість факультетів: 1
Напрями підготовки:
– право
– фінанси і кредит
– облік і аудит
– економіка підприємства
Педагогічні та науково-педагогічні працівники:
Всього: 68, з них:
– кандидатів наук – 40
– докторів наук – 1