Звітно-аналітична методична конференція

25 грудня 2014 року КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» проведено звітно-аналітичну методичну конференцію за темою «Про результати спільної діяльності КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» та районних (міських) методичних служб, спрямованої на підвищення ефективності та якості освіти».

У ході конференції проаналізовано результати спільної діяльності КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» з районними (міськими) методичними службами з питань підвищення якості навчання в 2014 році. Завідувачі та методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівники структурних підрозділів Академії (усього 89 осіб) узяли участь в обговоренні основних завдань та шляхів вдосконалення роботи з підвищення професійної компетентності педагогів у 2015 році. Матеріали конференції з висвітлених питань надано на електронних носіях.