VI МІЖВУЗІВСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ”

20 січня 2015 року на базі Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відбувся VI Міжвузівський науково-практичний семінар “Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання” для студентів та молодих вчених.

На семінарі були розглянуті наступні теми: «Соціальна комунікація. Документознавство»,  «Культура. Культурні комунікації», «Педагогіка. Психологія», «Філологія. Лінгвістика», «Загальні питання сучасного техноорієнтованого соціуму». Як зазначила співголова організаційного комітету професор, завідувач кафедри документознавства та української мови Національного  аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Прилуцька А.Є., позитивним є те, що незважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію в країні студенти знаходять час та мотивацію  для вивчення питань соціогуманітарного напрямку. Такий діалог науки та культури дозволить створити в майбутньому гуманне та гармонійне суспільство.