Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області є зміненою назвою Харківського обласного науково-методичного центру професійно-технічної освіти, створеного наказом Міністерства освіти України від 11.12.1998 № 436 «Про створення Харківського обласного науково-методичного центру професійно-технічної освіти» на базі Харківського обласного учбово-методичного центру професійної освіти у порядку його реорганізації на правах правонаступника.
Метою створення науково-методичного центру є:
– забезпечення реалізації державної стратегії і політики в галузі професійно-технічної освіти, законодавства України в галузі професійно-технічної освіти, державних стандартів професійно-технічної освіти;
– забезпечення управління якістю професійно-технічної освіти на рівні області шляхом виконання основних функціональних завдань відповідно до основних сфер і меж компетенції.
Головним завданням науково-методичного центру є:
– навчально-методичне та науково-методичне забезпечення діяльності державних професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Харківської області та надання їм допомоги в упровадженні у навчально-виробничий і навчально-виховний процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій;
– моніторинг показників якості професійно-технічної освіти, збирання й аналіз повної, достовірної та всебічної інформації про реальний якісний стан і тенденції розвитку професійно-технічної освіти Харківської області;
– реалізація заходів, спрямованих на забезпечення відповідності якісних показників професійно-технічної освіти Харківської області до вимог державної політики в галузі професійно-технічної освіти;
– організація науково-інформаційної діяльності з метою науково-методичного та інформаційного забезпечення виконання вищезазначених завдань.