Конкурс-захист МАН

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Ветеринарія та зоотехнія

Екологія Е

кономічна теорія

Мікроекономіка та макроекономіка

Охорона довкілля та раціональне природокористування

Підсумковий-гидро

География

Кліматологія

Підсумковий-геолог

ПІДСУМКОВИЙ журналістика

ПІДСУМКОВИЙ педагогіка

ПІДСУМКОВИЙ право

ПІДСУМКОВИЙ релігія

ПІДСУМКОВИЙ соціологія

ПІДСУМКОВИЙ філософія

Підсумкові протоколи відділення історії

Німецька мова

Англійська мова

Ділова українська мова

Французька мова

Біологія людини

Загальна біологія

Інноваційний менеджмент

Іспанська мова

Китайська мова

Медицина

Психологія

Управління персоналом

Фол_клористика

Украiнс_ка_мова

Українська література

Росiйс_ка_мова

Росiйс_ка_лiтература

Зарубiжна_лiтература

Лiтературна_творчiст_

Мистецтвознавство

журнал│ст П

▓ДСУМКОВИЙ

П│дсумковий протокол │стор│я Укра┐ни

П│дсумковий протокол археолг│я

П│дсумковий протокол всесв│тня │стор│я

П│дсумковий протокол етнолог│я

педагог│ка – П▓ДСУМКОВИЙ

Підсумковий протокол історичне краєзнавство

право- П▓ДСУМКОВИЙ

рел│г│я- П▓ДСУМКОВИЙ

соц│олог│я- П▓ДСУМКОВИЙ

ф│лософ│я – П▓ДСУМКОВИЙ

ПСИХОЛОГІЯ+

Аероф│зика та косм│чн│ досл│дження

Астроном│я та астроф│зика

Експериментальна ф│зика

Теоретична ф│зика

~$ системи та технолог│┐

▓Т системи та технолог│┐

Ав│а- та ракетобудування

Еколог│чно безпечн│ технолог│┐

Електрон│ка та приладобудування

Матер│алознавство

Науково-техн│чна творч│сть

Технолог│чн│

процеси та перспективн│ технолог│┐

ВЕТЕРИНАР▓Я та ЗООТЕХН▓Я +

ОХОРОНА ДОВК▓ЛЛЯ +

нновац│йний менеджмент

Економ│чна теор│я та │стор│я екон. думки

М│кроеконом│ка та макроеконом│ка

Управл│ння персоналом

Ф│нанси, грошовий об│г │ кредит

нф. системи, бази даних

Безпека ▓Т-систем

Интернет-технологии

Комп. системи та мереж│

Мультим. системи

Технолог програмуванняМатематика

Математичне моделювання

Прикладна математика

ЗООЛОГ▓Я, БОТАН▓КА +

МЕДИЦИНА +

АГРОНОМ▓Я

ЕКОЛОГ▓Я

Л▓СОЗНАВСТВО

СЕЛЕКЦ▓Я та ГЕНЕТИКА

Л│тературна творч│сть

Мистецтвознавство

Рос│йська л│тература

Св│това л│тература

Укра┐нська л│тература

Фольклористика

▓спанська мова

Англ│йська мова

Д│лова укра┐нська мова

Китайська мова

Н│мецька мова

Рос│йська мова

Українська мова

Французька мова

Геологія, геохімія, мінералогія

Георгафія та ландшафтознавство

Гідрологія

Кліматологія та метеорологія

Б▓ОЛОГ▓Я ЛЮДИНИ

ВАЛЕОЛОГ▓Я

ЗАГАЛЬНА Б▓ОЛОГ▓Я

Х▓М▓Я