Науково-методичні та дидактичні засади формування національно-патріотичної та духовно збагаченої особистості учня на заняттях предмета духовно-морального спрямування

12 березня 2015 року Комунальним вищим навчальним закладом «Харківська академія неперервної освіти» на виконання регіональної Програми духовно-морального відродження і збереження історичної правди на 2010–2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 червня 2010 року № 1709-V, на базі Дворічнокутянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Дергачівської районної ради Харківської області проведено обласний постійно діючий науково-методичний семінар для вчителів базових (опорних) у районах і містах області загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності, навчальних закладів інтернатного типу обласного підпорядкування, які навчають учнів 5–8-х і 10-х класів предмету «Православна культура Слобожанщини» варіативної складової робочих навчальних планів.

Тема семінару: «Науково-методичні та дидактичні засади формування національно-патріотичної та духовно збагаченої особистості учня на заняттях предмета духовно-морального спрямування».

У заході взяли участь 55 осіб із районі (міст) області, які ознайомилися
з особливостями застосування нових нормативно-правових документів і науково-методичних рекомендацій з питань національно-патріотичного виховання учнів на уроках (заняттях) предметів духовно-морального спрямування, досвідом упровадження навчального предмету «Православна культура Слобожанщини» в Дворічнокутянській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів Дергачівської районної ради, взяли участь у тренінгових заняттях, побудованих на засадах дитиноцентризму, отримали нову інформаційну платформу та адресну науково-методичну допомогу з питань якісного навчання учнів цьому предмету.