Відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров´я»

У рамках проведення Студентського ГендерFest 21-22 квітня 2015 року за підтримки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації у Харківському національному медичному університеті відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров´я».

Мета конференції ­– міждисциплінарний аналіз проблем гендерної рівності, екології та здоров´я у контексті гендерної медицини; інтеграція зусиль вчених та громадськості у розробці нових підходів до їх розв’язання. Актуальність теми конференції обумовлена зростанням інтересу до діяльності людини та подоланню ряду сучасних проблем: викоріненню бідності та голоду, сприянню гендерній рівності, зниження дитячої смертності, боротьби з інфекційними хворобами тощо.

У рамках наукового форуму відбулися пленарні засідання, на яких були обговорені наступні питання

I. Загальнотеоретичні й практичні засади гендерної проблематики

▪   феномен гендеру в філософії і повсякденності

▪   гендерні стереотипи: користь чи вада?

▪ соціально-політичні, економічні та правові аспекти проблеми «гендер, екологія, здоров´я»

▪   феномен гендеру в українській культурі: проблеми та перспективи

▪  молодь, проблеми гендерної рівності та екологічні перспективи

 

ІІ. Гендерні проблеми  в медицині

▪ гендерні відмінності у маніфестації та розвитку захворювань

▪ вплив чинників навколишнього середовища на репродуктивне здоров’я

▪ вплив статі на частоту розвитку ускладнень

▪ вплив статі на прогнозування результатів лікування

▪ врахування гендерних відмінностей у роботі лікаря загальної практики

 

ІІІ. Гендерна проблематика в екології

▪    гендерні проблеми формування здорового способу життя

▪   екозалежна патологія, її чинники та гендерні особливості. Ендемічні хвороби.

▪    гендерні питання у охороні та гігієні праці

▪ медико-біологічні та гендерні проблеми адаптації до змінених умов життєдіяльності

▪ проблеми урбанізації та гендерні особливості організації середовища життєдіяльності

▪   соціальне середовище та психогігієна статі.