Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів