Строки прийому до вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр у 2015 році (заочна форма навчання)

бакалавр вступ