Відбулася обласна школа передового педагогічного досвіду викладачів ПТНЗ з предмету «Охорона праці»

19 листопада 2015 року на базі Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту відбулася школа передового педагогічного досвіду викладачів професійно-технічних навчальних закладів з предмету «Охорона праці» за темою: «Творчість викладача – запорука зростання фахового рівня та педагогічної майстерності».

У ході школи був проведений тренінг із метою сприяння психологічній адаптації молодих викладачів до умов роботи в професійно-технічному навчальному закладі, підвищення самооцінки й впевненості в собі та у своїх знаннях, добору оптимальної стратегії професійної діяльності.

Мета заходу: ознайомлення із сучасними нетрадиційними методами та прийомами навчання, методикою викладання, досвідом майстра педагогічної праці; залучення до самостійної професійної діяльності, набуття практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи, формування вмінь застосовувати теоретичні знання на практиці; створення іміджу успішного викладача.

Завдання: допомога молодим фахівцям у професійному становленні, вирішенні конкретних проблем методики викладання предмета «Охорона праці»; сприяння розвитку їхнього творчого та професійного потенціалу, ознайомлення з сучасними методами і технологіями навчання, перспективним педагогічним досвідом.

Після проведення заходу відбулось його обговорення учасниками школи та були прийняті рекомендації щодо їх використання в навчально-виховному процесі.