Протокол № 3 від 27.11.2015 засідання Ради директорів професійно-технічних навчальних закладів Харківської області

П Р О Т О К О Л від 27.11.2015 № 3