Обласний педагогічний тиждень

З 28 березня по 1 квітня 2016 року на базі Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» проходить обласний педагогічний тиждень за темою «Диверсифікація форм методичної роботи в системі неформальної та інформальної освітньої діяльності педагогів».

29 березня відбулися методичні студії для завідувачів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) і різних категорій педагогічних працівників за напрямами: дошкільна освіта, початкова освіта, навчальні предмети, практична психологія та соціальна робота, виховна робота, шкільна бібліотека.

Уперше на ці заходи було диференційовано запрошено аудиторії педагогів, що дало можливість надати адресну методичну допомогу педагогічним працівникам області з різних питань організації навчально-виховного процесу.

На методичній студії завідувачів районних (міських) методичних служб акцентовано увагу на впровадженні різних форм організаційно-методичної роботи з педагогами на основі диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів, розроблено організаційні моделі діяльності методичної служби в освітньому окрузі.

Учителі-предметники ознайомилися з аналізом результатів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад,  отримали практичну допомогу щодо підвищення показників якості навчання предметів та організації роботи з обдарованими дітьми, навчалися розв’язку типових олімпіадних задач.

Також на студіях розглянуто питання якісного навчання учнів початкової школи, основ проектування сучасного уроку, упровадження методики розвитку життєвих навичок, оновлення змісту і форм методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів, практичними психологами, соціальними педагогами, класними керівниками, здійснення культурно-освітньої та інформаційно-бібліографічної роботи шкільних бібліотек; актуалізовано проблеми психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу; проаналізовано результати регіонального моніторингового дослідження якості початкової освіти; презентовано досвід роботи класних керівників – переможців обласного та всеукраїнського турів Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» та ін.

Усі методичні студії проведено у формі майстер-класів, для чого залучено досвідчених педагогів, які провели тренінги, інтерактивні уроки, практичні заняття, організували проектну діяльність і роботу в групах із використанням інтерактивних технологій навчання.

Підведено підсумки обласного фестивалю-огляду освітніх Інтернет-ресурсів: нагороджено дипломами за кращі сайти та блоги 295 педагогів.

Усього в роботі методичних студій взяли участь 585 педагогічних працівників Харківської області.