Відбулися парламентські слухання

01 червня 2016 року відбулися парламентські слухання на тему: «Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення».

До роботи були запрошені народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники та представники центральних органів виконавчої влади, представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, обласних, міських рад, обласних державних адміністрацій, керівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних установ, громадських організацій, роботодавці. Головними доповідачами були міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, співдоповідачами – народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський, Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень.

Було обговорено нагальні проблеми та ймовірні шляхи їх розв’язання:

–    структура професійної освіти, рівні професійної освіти у відповідності до Національної рамки кваліфікацій;

– забезпечення різнорівневого та багатоканального механізму фінансування та удосконалення системи управління професійною освітою;

–      розвиток мережі закладів професійної освіти;

–      підвищення якості професійної освіти;

–  державне замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів як інструмент регулювання пріоритетних державних соціально-економічних потреб;

–   вплив на позитивну динаміку змін контингенту студентів, учнів, слухачів закладів професійної освіти;

–  підвищення якісного забезпечення педагогічними працівниками закладів професійної освіти;

– модернізація матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

–  нормативно-правове забезпечення участі роботодавців у реалізації завдань професійної освіти, стимулювання їх зацікавленості;

–      реалізація принципу доступності професійної освіти, створення умов для навчання впродовж життя.