Для випускників з Криму з’явилися нові можливості для здобуття вищої та професійно-технічної освіти

З метою  створення умов для здобуття вищої та професійно-технічної освіти мешканцями, які проживають на тимчасово окупованій території України, наказом Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016 № 667  організовано роботу 12  освітніх центрів «Крим – Україна».  У Харківській області таким уповноваженим вищим навчальним закладом визначено Харківський національний технічний  університет сільського господарства  ім. Петра Василенка, якому МОН України будуть надані квоти для зарахування осіб для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету.

Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти таких осіб визначено деякі особливості, а саме: для отримання документів про загальну середню освіту державного зразка необхідно пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених загальноосвітніх навчальних закладах. Довідка про їх успішне проходження   –  є підставою для участі у конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.  Освітні центри будуть працювати з 01 липня до 20 вересня, документи для вступу приймаються до 24 липня, вступні іспити проводяться до 26 липня, зарахування здійснюватиметься на пізніше  28 липня поточного року.