Державна установа “Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України”

Основні наукові напрями:
Тематика наукових досліджень Центру охоплює широке коло наукових проблем теоретичної електротехніки за науковим напрямком «магнетизм технічних об’єктів», що спрямований на вивчення сукупності магнітних властивостей технічних об’єктів та явищ, пов’язаних із взаємодією технічних об’єктів та зовнішнього середовища через магнітне поле. Зокрема, це моделювання магнітного поля технічних об’єктів та управління магнітним полем, визначення фізичних параметрів об’єктів за їх магнітним полем, визначення магнітної взаємодії технічних об’єктів і зовнішнього середовища.
Основні досягнення та розробки:
Експериментальні дослідження забезпечує унікальний Магнітодинамічний комплекс Центру, який має статус національного надбання.
Розроблені в Центрі теоретичні основи просторового гармонічного аналізу зовнішнього магнітного поля технічних об’єктів дозволяють істотно підвищити точність моделювання тривимірного магнітного поля технічних об’єктів та якість технологій визначення їх магнітних параметрів. Центр також досяг успіхів у розвитку теорії автоматичного управління магнітним полем технічних об’єктів в замкненій і розімкненій структурах, що дозволяє істотно підвищити якість магнітного захисту автономних об’єктів, точність магнітних систем управління орбітальними космічними апаратами, ефективність компенсації антропогенних магнітних полів техногенного походження. Фахівцями Центру запропоновано новий метод двохімпульсного статичного локального розмагнічування та створено наукові основи промислової технології розмагнічування зварювальних стиків, яка дозволяє істотно поліпшити якість електрозварювання за рахунок виключення явища «магнітного дуття» дуги.
На Магнітодинамічному комплексі Центру створенна та впровадженна промислова технологія високоточного визначення магнітних параметрів вітчизняних космічних апаратів, що зокрема дозволило забезпечити ефективну роботу магнітної системи управління космічного апарату «EgiptSat-1», який успішно функціонує на навколоземній орбіті з квітня 2007 року. В Центрі також розроблена та впроваджена на магістральних трубопроводах України, Росії, Казахстану промислова технологія розмагнічування зварювальних стиків труб великого діаметру, яка забезпечує високу якість електрозварювання при ремонтних роботах.