Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України

Основні наукові напрями:
Хімія і технологія фотоактивних органічних сполук, хіральних та рідкокристалічних матеріалів та їх компонентів. Аналітична хімія та структурні дослідження функціональних матеріалів. Хімія і технологія матеріалів фармацевтичного та медико-біологічного призначення і фізіологічно-активних сполук.
Основні досягнення та розробки:
Розроблено нові класи карбо- та гетероциклічних хіральних добавок до рідкокристалічних композитів, у яких рекордно висока здатність до закручування поєднується з надзвичайною хімічною та фотохімічною стійкістю, що відкриває шлях до нових рідкокристалічних матеріалів широкого спектру застосування.
Створено нові флуоресцентні барвники, у тому числі для червоної та ближньої інфрачервоної області спектру, які не мають аналогів у світі та є високоефективними матеріалами для мітчиків і зондів медико-біологічного призначення.
Розроблено технологію отримання нових склоподібних матеріалів на основі метафосфату-борату літію з добавками лантаноїдів, які є перспективними матеріалами для використання в якості детекторів теплових нейтронів.
На основі використання некласичних методів активації хімічних процесів розроблено стратегію регіокерованих багатокомпонентних конденсацій, як високоефективного методу цільового синтезу нових класів гетероциклічних сполук.
Створено надвисокочастотну апаратуру та розроблено унікальні екологічно безпечні та енергетично ефективні технології сушіння хімічних і фармацевтичних речовин, концентрування органічних та неорганічних розчинів у мікрохвильовому полі під вакуумом при низьких температурах.
За допомогою комплексних досліджень методами рентгеноструктурного аналізу та неемпіричної квантової хімії встановлено механізм регулювання енергетики внутрішньо- та міжмолекулярних водневих зв’язків у молекулярних комплексах та супрамолекулярних системах.