Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України

Основні наукові напрями:
Дослідження механізмів кріоушкоджень, кріозахисту, природної стійкості біологічних об’єктів до холоду та її репарації після дії холоду; створення ефективних засобів штучного кріозахисту біологічних систем різного рівня організації та на їх основі розробка технологій кріоконсервування біологічних об’єктів та технічних засобів їх реалізації; застосування гіпотермії, кріотерапії та кріоконсервованих біологічних об’єктів у лікуванні різних захворювань; клітинна і тканинна терапія.
Основні досягнення та розробки:
За розробленими методиками на основі мультифакторного аналізу впливу різних швидкостей охолодження і кріопротекторів в різних концентраціях одержано після кріоконсервування клітини і тканини з високим рівнем життєдіяльності. На цій основі розроблено ряд новітніх технологічних процесів довгострокового збереження в кріобанках різноманітних біологічних матеріалів, у тому числі і ембріофетоплацентарного походження. Виконано фундаментальні дослідження стовбурових клітин, їх самовідновлення, диференціювання та пластичності.
Обґрунтовано нові шляхи створення умов скерованої модифікації структурно – функціонального стану клітин, що підвищує їх стійкість до дії наднизьких температур. На цій основі, з метою поліпшення здоров’я людей, розроблено і впроваджено в медичну практику ряд високоефективних лікарських препаратів, що вміщують стовбурові клітини.
За розробленими технологіями створено кріобанк довгострокового зберігання біологічних об’єктів, який має статус «Національне надбання», компонентом якого є кріобанк кордової ауто крові.
Вперше створено сполуки (кріопротектори), які характеризуються низькою токсичністю. На їх основі розроблено синтетичні препарати для обробки насіння «Дорсай», «Юпітер» з унікальними властивостями регулятора росту, протравлювача, адаптогену, фунгіциду, не шкідливих для людей і тварин, що знайшли широкомасштабне застосування у сільському господарстві.
Вперше в Україні завдяки науковим розробкам в інституті проведено штучне запліднення, в результаті чого народилася дитина із «пробірки».