Інститут проблем машинобудування імені А.М.Підгорного Національної академії наук України

Основні наукові напрями:
Оптимізація процесів в енергетичних машинах і вдосконалення їхніх конструкцій; енергозберігаючі технології й об’єкти нетрадиційної енергетики; прогнозування надійності, динамічної міцності і ресурсу енергетичного встаткування; моделювання і комп’ютерні технології в енергетичному машинобудуванні.
Основні досягнення та розробки:
В рамках фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі енергетики і машинобудування вирішуються комплексні проблеми енергоефективності й екологічної безпеки на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, розробляються прогресивні технології для різних галузей машинобудування.
На базі результатів досліджень в області термо- і газодинаміки, теплофізики, міцності і надійності конструкції турбомашин сформовано концептуальні підходи та створено необхідну науково-технічну й матеріальну базу для широкомасштабного впровадження інноваційних технологій модернізації існуючого енергетичного устаткування. Виконано цикл робіт з підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їхньої експлуатації, спрямований на продовження терміну експлуатації турбагрегатів за рахунок вибору щадних режимів роботи та на підвищення надійності через впровадження систем вібродіагностики, теплової діагностики і моніторингу навантаження енергоблоків.
Інститут активний учасник формування “Енергетичної стратегії України до 2030 року”, концепції Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки, державної та регіональної програми “Ресурс”.
У напрямі вирішення загальнодержавних питань інтеграції науки й освіти з ініціативи інституту створений Академічний науково-освітній комплекс “Ресурс” для наскрізної підготовки наукових кадрів від шкільної лави (академічного ліцею) до аспірантури та докторантури, до якого, крім ІПМаш, входять ННЦ ХФТІ і 8 провідних вузів Харкова. Працює фізико-енергетичний факультет подвійного підпорядкування (Інституту високих технологій ХНУ і ІПМаш НАН України), а також на базі інженерно-фізичного факультету НТУ “ХПІ” і ІПМаш створено спільну кафедру гідроаеромеханіки та тепломасообміну.