Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України

Основні наукові напрями:
Інноваційний розвиток і конкурентоспроможність регіонів та суб’єктів господарювання; злиття та поглинання в економіці; економічні проблеми розвитку машинобудівного комплексу; проблеми розвитку старопромислових регіонів; територіально-виробнича та кластерна побудова регіональної економіки.
Основні досягнення та розробки:
Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року; Програма підвищення рівня та покращення якості життя населення Харківської області на період до 2015 року; Програма науково-технічного та інноваційного розвитку регіону на період до 2015 року; Регіональна програма розвитку експортного потенціалу Харківської області на 2006-2007 роки; Угода про співпрацю між Кабінетом Міністрів України та Харківською обласною державною адміністрацією. У 2008 році Центром проводяться наукові дослідження по таких пріоритетних напрямках: стратегії розвитку високотехнологічних галузей промислового комплексу України в рамках цільової комплексної програми “Україна-XXI століття: стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку на 2007-2011 роки”; механізм формування і державної підтримки регіональних науково-виробничих кластерних структур в умовах глобалізації; формування механізму розвитку конкурентоспроможних інтегрованих структур бізнесу в умовах глобалізації; стан і прогнозування розвитку високотехнологічних галузей економіки України: космічної, авіаційної, енергомашинобудування, нано- та біотехнологій; моделювання сценаріїв розвитку технологічних укладів, базових технологій і проривних інновацій та їх вплив на якість життя населення України.