Студенти вивчають міжнародний он-лайн курс із запобігання та протидії корупції

   Студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого стали слухачами міжнародного он-лайн курсу із запобігання та протидії корупції, що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в межах програми «Нове правосуддя». 4 вищі навчальні заклади України, а саме: Український католицький університет, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Національний університет «Одеська юридична академія» та  Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича стали партнерами Правничої школи Університету ім. Вашингтона та Лі (Лексінгтон, Вірджинія, США) у запровадженні міжнародного он-лайн курсу із запобігання та протидії корупції. Навчальний курс було розроблено українськими та американськими викладачами з використанням кращих світових практик з метою впровадження інноваційних форм і методів навчання та підвищення якості антикорупційної освіти в Україні в цілому. Курс засновується на сучасному розумінні сутності явища «корупції» та міждисциплінарному підході до його вивчення, викладається англійською мовою.