Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року

Указом Президента України від 07 квітня № 101/2017 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року» на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено  Державні премії України в галузі науки і техніки 2016 року харківським науковцям:

за роботу «Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення»:

ГАЛУНОВУ Миколі Захаровичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ЖМУРІНУ Петру Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

АДАДУРОВУ Олександру Федоровичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

БЕДРИК Олександрі Іванівні – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ЛЕБЕДЄВУ Валентину Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

 

за роботу «Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем»:

КАТРИЧУ Віктору Олександровичу – докторові фізико-математичних наук, першому проректорові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

ГОРОБЦЮ Миколі Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

НЕСТЕРЕНКУ Михайлу Васильовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

БЕРДНИКУ Сергію Леонідовичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

ДУМІНУ Олександру Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

ПОЧАНІНУ Геннадію Петровичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України

ПЄНКІНУ Юрію Михайловичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Національного фармацевтичного університету

 

за роботу «Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок»:

КОВТУНУ Геннадію Прокоповичу – докторові фізико-математичних наук, начальникові лабораторії Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

ЩЕРБАНЮ Олексію Петровичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

ТУПІЦИНІЙ Ірині Аркадіївні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

 

за роботу «Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби»:

БУСОЛУ Володимиру Олександровичу – докторові ветеринарних наук, головному науковому співробітнику Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Національної академії аграрних наук України

КОВАЛЕНКО Ларисі Володимирівні – кандидатові біологічних наук, вченому секретареві Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Національної академії аграрних наук України

ГОРБАТЕНКУ Станіславу Кіндратовичу – кандидатові ветеринарних наук, завідувачеві лабораторії Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Національної академії аграрних наук України

 

Вітаємо лауреатів з високими державними нагородами та бажаємо невичерпної енергії і творчого натхнення у підкоренні нових наукових вершин!

 

Довідково. Державна премія України в галузі науки і техніки — щорічна державна нагорода. Премія присуджується за наукові дослідження, що сприяють подальшому розвитку гуманітарних, природничих та технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес та утверджують авторитет вітчизняної науки у світі; за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів та технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень; за роботи, що становлять значний внесок у розв’язання проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки; створення підручників, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.