ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2016 РОЦІ

результатидіяльностінауковихутсановНАНУ