В Україні буде створено Національний репозитарій академічних текстів

Постановою Кабінету Міністрів України  від 19 липня 2017 р. № 541 затверджено  Положення про Національний репозитарій академічних текстів, що  дозволить Міністерству освіти і науки України  вже найближчим часом зробити перші кроки для створення та запуску цього ресурсу.

У Положенні зазначені ключові характеристики майбутнього репозитарію: це буде розподілена електронна база даних, що складатиметься з центральної та локальних частин (репозитаріїв вищих навчальних закладів) та інших інституціональних учасників.

До Національного репозитарію включатимуть всі академічні тексти незалежно від дати їх створення та оприлюднення. Це, зокрема, будуть дисертації та автореферати, статті у наукових виданнях, монографії, наукові видання, депоновані наукові роботи, кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти тощо.

У Положенні чітко прописано, що ресурси Національного репозитарію стануть допоміжним засобом для експертизи академічних текстів на запозичення, але остаточний висновок все одно залишатиметься за експертами. Інституціональні учасники – виші, наукові установи, наукові видавництва та інші, матимуть безоплатний і вільний доступ до Нацрепозитарію. На сьогодні розробляється Регламент, що визначить процедури наповнення репозитарію академічними текстами, порядок їх зберігання, систематизації, обробки, надання інформації у відкритий доступ, взаємодії з інституціональними учасниками та іншими  користувачами тощо. Паралельно формуватиметься база текстів – вони збиратимуться у тому вигляді, в якому піддаються обробці, перегляду та порівнянню. Перший етап зі створення Національного репозитарію планується завершити до кінця 2017 року.