Молоді вчені Харківщини взяли участь у засідання робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо підтримки молодих учених

19 березня 2018 р.  в Міністерстві науки і освіти України відбулося засідання робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо підтримки молодих учених під головуванням  Міністра освіти і науки України Л. М.Гриневич.

Серед пропозицій, що обговорювалися під час засідання, були такі:

– Ініціювати внесення змін щодо приведення у відповідність із чинним законодавством та здійснення індексації виплат у Положення про Премію Президента України для молодих вчених та про Премію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, та змін щодо надання права висунення кандидатів на Премію науковим установам та радам молодих вчених у Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

– Ініціювати внесення змін до пп. 165.1.1 «б)»Податкового Кодексу України щодо оподаткування стипендій та премій, які виплачуються молодим ученим;

– Ініціювати зняття обмеження можливостей публікувати наукові результати, що відповідають профілю науковців, лише двома базами даних Scopus та Web of Science та додати й інші бази: Ulrichsweb, RePEc, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, CiteFactor, Advanced Science Index, ResearchBib, J-Gate;

– Ініціювати включення до Стратегії розвитку інноваційної сфери питань щодо розвитку системи інноваційних посередників;

– Ініціювати внесення змін до Митного та Податкового кодексів України відповідно до норми, передбаченої частиною другою статті 47 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», щодо звільнення державних наукових установ та закладів вищої освіти від сплати ввізного мита та податку на додану вартість з наукових приладів, обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в Україну для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності (крім підакцизних товарів).

– Ініціювати розгляд питання щодо зменшення кількості праць, опублікованих англійською мовою у виданнях, що індексуються у Scopus та WebofScience, для отримання вченого звання доцент та під час підготовки чергових змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»;

        – Ініціювати внесення змін щодо спрощення механізму використання прекурсорів для досліджень (ацетон, сірчана кислота, перманганат калію та ін.) і гармонізувати в цій частині відповідну нормативно-правову базу із європейським правом.

Від молодих вчених Харківщини до складу робочої групи увійшли Н.С.Куфтеріна, доцент кафедри внутрішніх та професійних хвороб Харківського національного медичного університету, кандидат медичних наук, голова Ради молодих учених при МОЗ України, Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації та Ради молодих учених Харківського національного медичного університету, радник Голови Харківської обласної державної адміністрації з питань молодіжної політики  та       Сурікова І.О., аспірант кафедри соціальної фармації Національного фармацевтичного університету, секретар Ради молодих учених при МОЗ України та Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації, голова Ради молодих учених Національного фармацевтичного університету.