Звітний захід щодо підтвердження почесного звання «Зразковий художній колектив»

13 лютого 2020 року відбувся звітний захід щодо підтвердження почесного звання «Зразковий художній колектив» фольклорному ансамблю «Джерело Слобожанщини» Золочівського будинку дитячої та юнацької творчості Золочівської районної ради Харківської області (керівник – Тітаренко Світлана Олександрівна).

Оглядова комісія Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації з присвоєння/підтвердження почесних звань «Зразковий художній колектив» і «Народний художній колектив» відзначила високий рівень виконавської майстерності вихованців фольклорного ансамблю «Джерело Слобожанщини», опанування ними знаннями, вміннями та навичками, що притаманні жанру народного вокального мистецтва, артистизмом, емоційним сприйняттям народної української пісні, збереження та примноження традицій Слобожанщини, відродження і пропаганду народного мистецтва, формування національної свідомості вихованців, виховання патріотизму, національних цінностей. Основою роботи колективу є пошуково-дослідницька робота, яка залучає дітей до самостійного пошуку фольклорного матеріалу, вивченню народної культури, національних традицій. Записані вихованцями матеріали використовуються у написанні сценаріїв, відтворенні обрядів, театралізованих дійств.

Члени оглядової комісії відзначили високий професійний рівень керівника фольклорного колективу «Джерело Слобожанщини» Світлани Тітаренко, яка досконало володіє сучасними педагогічними технологіями навчання теорії та методики викладання вокального  мистецтва, вміє подати матеріал, використовуючи мову пластики, музики, викликаючи у своїх вихованців зацікавленість, спонукаючи їх до активної творчої співпраці, збереження та примноження традицій Слобожанщини, участі колективу у фестивалях та конкурсах регіонального, всеукраїнського рівнів. Педагог використовує традиційні народні ігри, а саме в контексті фольклору як синкретичного явища, яке органічно поєднує ритуальні обрядові дії, акторську гру, гуртовий спів, солоспів, діалоги, танкові елементи, сценічний одяг, реквізит тощо. Вихованці набувають навичок інсценізації народних обрядів, ігор, фольклорних свят, оволодівають автентичною манерою співу, самостійно виготовляють концертні стилізовані костюми. Світлана Тітаренко організовує літні фольклорні експедиції, під час яких разом із своїми вихованцями збирає та вивчає пісенно-виконавську культуру Золочівського району Харківської області.

За підсумками проведення заходу оглядовою комісією Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації з присвоєння/ підтвердження почесних звань «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив» творчим колективам закладів освіти встановлено відповідність звітного заходу умовам Положення про почесні звання «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2002                    № 461, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2002 за                    № 936/7224 (із змінами), та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України про розгляд питання щодо підтвердження почесного звання «Зразковий художній колектив» фольклорному ансамблю «Джерело Слобожанщини» Золочівського будинку дитячої та юнацької творчості Золочівської районної ради Харківської області за вагомий внесок у справу художньо-естетичного виховання молодого покоління Харківщини на зразках народного мистецтва, збереження й примноження традицій української народної культури, а також значні творчі досягнення колективу на регіональному, всеукраїнському рівнях.