Зарахування до закладів вищої освіти на місця державного (регіонального) замовлення

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1378, після виконання вимог зарахування на бюджет, 07 серпня 2018 року сформовано та оприлюднено список вступників, які зараховані на місця державного (регіонального) замовлення у 2018 році.

За оперативною інформацією приймальних комісій закладів вищої освіти до 32 університетів, академій та інститутів Харківської області державної та комунальної форм власності для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, ветеринарного і фармацевтичного спрямування) за денною формою навчання на місця державного (регіонального) замовлення зараховано 9358 осіб; на прискорену підготовку на базі молодшого спеціаліста – 2016 осіб.

Із загальної кількості зарахованих на бюджетні місця закінчили 11 класів – 8644 особи, з них у 2018 році7973 особи.

До закладів вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, ветеринарного і фармацевтичного спрямування) за денною формою навчання зараховано 553 особи, які мали спеціальні умови щодо зарахування на місця державного або регіонального замовлення (квоти1, 2, співбесіди, переведення на вакантні бюджетні місця), з них найбільша кількість це діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа – 200 осіб; особи, яких законом визнано учасниками бойових дій – 253 особи;  діти осіб, визнаних учасниками бойових дій – 46 осіб.

Зараховано мешканців Харківської області – 4646 осіб (49,6%), в т.ч. мешканців сільських районів Харківської області – 1401 особа; мешканців Луганської, Донецької областей та АР Крим – 1454 особи.

Зараховано сільської молоді з різних регіонів України – 1484 особи.

Через освітній Центр «Донбас-Україна» на базі уповноваженого закладу вищої освіти «Луганський національний аграрний університет» зараховано на місця державного замовлення 62 особи, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції та 3 особи, яка проживає на тимчасово окупованій території України через освітній Центр «Крим-Україна» на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Зарахування продовжується до 30 вересня 2018 року.

До 40 коледжів, технікумів та училищ Харківської області державної та комунальної форм власності на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) на місця державного (регіонального) замовлення зараховано 3530 осіб.

Зарахування вступників до закладів зазначеної категорії на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) на місця державного (регіонального) замовлення на денну форму навчання відбудеться не пізніше 12.00 14 серпня 2018 року.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти та які  мають  таке право відповідно до пункту 3 розділу XІІ Умов вступу, триватиме до 18 серпня 2018 року.

При Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації продовжує працювати телефон «гарячої лінії» (705-03-04) з питань вступної кампанії.