Президент України П.О. Порошенко відзначив молодих і видатних вчених Харківщини

Президент України П.О. Порошенко відзначив молодих і видатних вчених Харківщини

Указом Президента України від 14 грудня 2018 р.  № 425 призначено довічну державну стипендію видатному діячу науки

ЗОЛОТАРЬОВУ Віктору Олександровичу – докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України.

Указом Президента України від 14 грудня 2018 р. № 426 призначено строком на два роки державні стипендії видатним діячам науки:

ГЛУШКОВІЙ Діані Борисівні – докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові

ЄМЕЛЬЯНОВІЙ Інзі Анатоліївні – докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки

КАЧАНОВУ Петру Олексійовичу – докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки

КРАВЧЕНКУ Володимиру Івановичу – докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки

ХВОРОСТОВУ Євгену Дмитровичу – докторові медичних наук, професорові, заслуженому лікареві України

ЧАПЛИГІНУ Олександру Костянтиновичу  – докторові філософських наук, професорові

ШИНКАРЕНКУ Володимиру Григоровичу – докторові економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України.

Указом Президента України від 07 грудня 2018 р. № 419 на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено премії Президента України для молодих вчених 2018 року:

за роботу «Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу»

– МІРОШНИЧЕНКУ Денису Вікторовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

за роботу «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації»

– ВОДЦІ Олексію Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

– МЕЙЛЕХОВУ Андрію Олександровичу – молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

– ЖАДЬКО Марії Олександрівні – аспірантові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

– ПОСТЕЛЬНИК Ганні Олександрівні – аспірантові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

за роботу «Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання».

– ГОРБАЧОВІЙ Тетяні Євгенівні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

– РЕБРОВІЙ Надії Василівні – молодшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

за роботу «Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки»

– ЗАХАРОВУ Артему Вячеславовичу – кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Щиро вітаємо молодих і видатних талановитих науковців!  Упевнені, що ви і надалі будете в авангарді регіональної і світової науки,  сповна реалізуєте свої  наукові ідеї. Бажаємо завжди досягати найвищих вершин, зміцнюючи авторитет Харківщини та  нашої рідної України!