Вітаємо науковців Харківщини з призначенням Державних премій України в галузі науки і техніки 2018 року

Згідно з  Указом Президента України П.О. Порошенка  на підставі подання Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки Державні премії  призначено 26 харківським науковцям, які представляють вищу школу, академічну наук та виробництво:

–  за роботу «Якісні методи дослідження моделей математичної фізики»:

ФЕЛЬДМАНУ Геннадію Михайловичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Фізико- технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

ЩЕРБИНІ Марії Володимирівні — члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

–  за роботу «Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях»:

КОНОВАЛЕНКУ Олександру Олександровичу — академікові Національної академії наук України, заступникові директора Радіоастрономічного інституту НАН України

ЗАХАРЕНКУ Вячеславу Володимировичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Радіоастрономічного інституту НАН України

КАЛІНІЧЕНКУ Миколі Миколайовичу — докторові фізико- математичних наук, завідувачеві відділу Радіоастрономічного інституту НАН України

МЕЛЬНИКУ Валентину Миколайовичу — докторові фізико- математичних наук, завідувачеві відділу Радіоастрономічного інституту НАН України

СТАНИСЛАВСЬКОМУ Олександру Олександровичу — докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Радіоастрономічного інституту НАН України

УЛЬЯНОВУ Олегу Михайловичу — кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Радіоастрономічного інституту НАН України

СИДОРЧУКУ Михайлу Анатолійовичу — науковому співробітникові Радіоастрономічного інституту НАН України

СТЕПКІНУ Сергію Васильовичу — науковому співробітникові Радіоастрономічного інституту НАН України;

— за роботу «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій»:

ХАРЛАМПІДІ Дионісу Харлампійовичу — докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України

УССУ Олександру Миколайовичу — заступникові головного конструктора — начальникові конструкторського відділу теплообмінних апаратів акціонерного товариства «Турбоатом»

ПАЦЮКУ Сергію Трохимовичу — заступнику генерального директора акціонерного товариства «Турбоатом»

ВАВІЛОВУ Олександру Васильовичу — начальникові відділу акціонерного товариства «Турбоатом»

– за роботу «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг»:

ГУРИНУ Анатолію Григоровичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

ЗОЛОТАРЬОВУ Володимиру Володимировичу — кандидатові технічних наук, директорові з нової техніки приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель»

ОБОЗНОМУ Андрію Леонідовичу — головному технологові приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель»

ЧОПОВУ Євгену Юрійовичу — заступникові головного інженера приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель»;

– за роботу «Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів»:

МЧЕДЛОВУ-ПЕТРОСЯНУ Миколі Отаровичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві кафедри Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

–  за роботу «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків»:

МИХАЙЛУСОВУ Ростиславу Миколайовичу — кандидатові медичних наук, доцентові Харківської медичної академії післядипломної освіти

ВЕЛИКОДНОМУ Олексію Миколайовичу — кандидатові фізико- математичних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України;

– за роботу «Правова доктрина України»:

БАРАБАШУ Юрію Григоровичу — докторові юридичних наук, проректорові Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

КУЧЕРЯВЕНКУ Миколі Петровичу — докторові юридичних наук, завідувачеві кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ШЕПІТЬКУ Валерію Юрійовичу — докторові юридичних наук, завідувачеві кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ШИЛО Ользі Георгіївні — докторові юридичних наук, завідувачеві кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПРИЛИПКУ Сергію Миколайовичу — докторові юридичних наук, професорові Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Щиро вітаємо, бажаємо нових перемог  і звершень в ім’я розвитку української науки!