Підведено підсумки ХІІІ Регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді»

24 квітня 2019 р. на базі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова відбулася фінальна частина – публічний захист наукових робіт ХІІІ Регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді».

Конкурс щорічно проводиться з метою активізації науково-дослідної роботи молоді за напрямом «Гендерні дослідження». На цьогорічний Конкурс було подано 67 оригінальних наукових робіт з 17 закладів вищої освіти Харківської області, а також Дніпра, Києва, Одеси. Цього року Конкурс вперше проводився за 3-ма категоріями: студенти вищих навчальних закладів  I- II р.а. (фахової передвищої освіти); студенти (курсанти) закладів вищої освіти, аспіранти та викладачі закладів вищої освіти.

Переможцями цьогорічного Конкурсу стали:

Аспіранти, викладачі закладів вищої освіти

І МІСЦЕ

Маліков В., к.істор. н., доцент кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (наукова робота «Гендерна чутливість та політика недискримінації ЛГБТ+ людей в освітньому середовищі університету: світовий досвід і потреби українського суспільства»

ІІ МІСЦЕ

Білас Ю., екскурсовод Музейного комплексу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (наукова робота «Історія однієї жінки: популяризація творчого спадку Міртали Пилипенко в Україні»)

Студенти (курсанти) закладів вищої освіти

І МІСЦЕ

Стукалкіна Д., Феськова А., студентки Харківського національного медичного університету (наукова робота «Уявлення про поняття нейросексизму»)

Колєснікова Т., студентка Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (наукова робота «Гендерний підхід у процесі адаптації закладів вищої освіти до вимог інклюзивної архітектури (на прикладі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова)»

ІІ МІСЦЕ

Зіньчук С., студентка Українського державного університету залізничного транспорту (наукова робота  «Оголений погляд на гласність»: гендерні аспекти сексуального перевороту в друкованих виданнях середини 1980 – початку 1990-х років»

Синицька В., студентка  Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (наукова робота «Нюанси маскулінності в сегрегованих закладах»)

Сухарєва Л., студентка Харківського національного медичного університету (наукова робота «Вуличні профеміністські акції в Україні: аналіз їх ефективності та перспектив»)

ІІІ МІСЦЕ

Булгакова О., студентка Харківського національного  університету імені В.Н. Каразіна (наукова робота «Становлення гендерної політики України: основні засади та особливості»)

Найда В., курсант Харківського національного університету внутрішніх справ

Юр’єва А., курсантка Національного університету цивільного захисту України (наукова робота «Запобігання сексуальним домаганням на робочому місці як компонента гендерної культури організації»)

Студенти вищих навчальних закладів  III р.а. (фахової передвищої освіти)

І МІСЦЕ

Плуженко О., Лук‘янченко В., студенти ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну (наукова робота «Гендерні стереотипи молоді: спроба дослідження упереджень школярства старших класів та студентства»)

ІІ МІСЦЕ

Істомін І., студент Балаклійської  філії КЗ  «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (наукова робота «Свобода бути собою або «чоловіки не плачуть»:до проблеми культури гендерного виховання»)

ІІІ МІСЦЕ

Заєць Є., студентка Коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ ім. П. Василенка

СЕРТИФІКАТИ  ФІНАЛІСТІВ отримали:

Степаненко В., Мазур В., Домешкіна В., Стогній А., студенти і курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ

Шип К., студентка Харківського національного університету будівництва та архітектури

Гринько Н., студент КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Мудра Є., студентка Харківського національного медичного університет

Ткаченко Д., студент  Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу

Хабусєва Т., Лукьянченко В., студентки ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну»