проведено Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти»

25 квітня 2019 року на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» було проведено Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти». У конференції взяли участь представники ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти» Українського відкритого університету Післядипломної освіти, Координаційного центру розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центрального інституту післядипломної освіти, Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та інші.

За результатами конференції було прийнятно резолюцію: учасники конференції вважають, що питання інформаційної компетентності є досить актуальним, особливо в контексті парадигмальних змін, що відбуваються сьогодні у системі української шкільної освіти.

Інформаційно-цифрова (інформаційно-комунікаційна компетентність) керівників і педагогів ЗЗСО є важливим імперативом забезпечення ефективності освітнього процесу з позицій очікувань і вимог НУШ.

Учасники конференції:

– обговорили питання інформаційної компетентності керівників і педагогів НУШ;

– виокремили особливості створення інформаційного середовища НУШ;

– визначили шляхи формування і розвитку інформаційної компетентності та медіаграмотності керівників і педагогів НУШ у системі ППО;

– акцентували увагу на ролі шкільної бібліотеки як осередку формування медіаграмотності учасників освітнього процесу;

– висвітлили важливість формування медіаграмотності керівників і педагогів НУШ як сучасної потреби інформаційного суспільства.

За підсумками конференції планується випустити електронний збірник матеріалів конференції, який буде розміщений на сайті КВНЗ «Харківської академії неперервної освіти».