РОЗПОЧАЛАСЯ ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2019 У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

10 липня 2019 року розпочинається прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 11.10.2018 року № 1096.

Приймальні комісії 37 закладів вищої освіти Харківської області усіх форм власності (24 університети, 7 академій та 6 інститутів) здійснюють прийом заяв та документів від вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Для вступу на І курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочалася 01 липня.

Прийом заяв та документів розпочинається 10 липня та закінчується                        о 18 годині 16 липня для осіб, які мають проходити співбесіди , вступні іспити або творчі конкурси; о 18 годині 22 липня для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Цього року вступники можуть подати до 7 заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з 4-х спеціальностей.

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років. Сертифікати ЗНО з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються за 2018 та 2019 роки.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до закладів вищої освіти у 2019 році, в залежності від спеціальності, обраної вступником.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним чи регіональним замовленням здійснюється не пізніше 18 години 26 липня.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00  01 серпня 2019 року; переведення на вакантні бюджетні місця  та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів не пізніше 09 серпня; зарахування  за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/ або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2019 року.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста прийом документів розпочинається 10 липня і закінчується  23 липня; зарахування на навчання за державним замовленням (для галузей спеціальностей: 081 Право, 293 Міжнародне право, 027-029, 03(крім 035),04,05,06,07,12,24,28,29) відбувається не пізніше 12 години 11 серпня 2019 року; строки конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими галузями та спеціальностями визначаються правилами прийому навчального закладу, при цьому зарахування на навчання за державним замовленням – до 13 вересня, за кошти фізичних та юридичних осіб – до 30 листопада.

Приймальні комісії 43 коледжів, технікумів та училищ, прирівняних до них, Харківської області здійснюють прийом заяв та документів від вступників на основі базової загальної середньої освіти з 01 липня до 18.00 13 липня та повної загальної середньої освіти з 10 липня до 18.00 29 липня для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; зарахування на бюджет відповідно проводиться до 18 години 29 липня та 12 години 06 серпня.

Прийом вступників для здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра проводиться лише на небюджетні конкурсні пропозиції; переведення цих вступників на місця державного (регіонального) замовлення не проводиться.

Збережені та розширені  спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі та зарахуванні на місця державного або регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти для певних категорій осіб, зазначених в Умовах прийому 2019 (квоти, співбесіди, переведення на вакантні місця державного(регіонального замовлення).

Жителі окупованої територій Криму можуть вступати до вишу за спрощеною системою через освітній центр «Крим-Україна».

Освітній центр «Крим-Україна» функціонує на базі уповноваженого ЗВО «Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка» (м. Харків, вул. Алчевських, 44, каб.      № 101) (відповідальна особа – Міленін Андрій Миколайович, конт. тел. +38 (057) 700 39 15, 066 181 68 76).

Освітній центр працюватиме до 27 вересня 2019 року.

З метою надання консультативної допомоги вступникам з питань вступної кампанії – 2019 при Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) працює телефон гарячої лінії за номером: 705-03-04.

Телефони гарячої лінії Міністерства освіти і науки України, яким підпорядковані заклади вищої освіти,: 044 287 89 29; 0 800 50 44 25.

Інформація щодо відповідальних секретарів приймальних комісій закладів вищої освіти розташована на сайті Департаменту в розділі «Вступна компанія – 2019».