ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ-2019

За інформацією керівників закладів вищої освіти станом на 25 липня 2019 року подано 123978 заяв за денною формою навчання від вступників за ОКР «Молодший спеціаліст» та ступенем «Бакалавр», в тому числі:

  • до 43 ВНЗ І-ІІ р.а. – 11536 заяв;
  • до 31 ЗВО – 112442 заяви.

Найбільша кількість заяв подана до таких  закладів вищої освіти:

  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 19006 заяв;
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 12875 заяв;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 10841 заява
  • Харківський національний університет радіоелектроніки – 7794 заяви;
  • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 7708 заяв;
  • Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова – 6372 заяви;
  • Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» – 6850 заяв;
  • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди – 6434 заяви.

Найбільшим попитом  у вступників користуються такі спеціальності: право, філологія, фармація та промислова фармація, медицина, менеджмент, комп’ютерні науки  та комп’ютерна інженерія.

Не пізніше 18.00 26 липня 2019 року відбудеться оприлюднення рейтингового списку вступників.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00  01 серпня 2019 року; переведення на вакантні бюджетні місця  та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів не пізніше 09 серпня; зарахування  за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/ або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2019 року.

Приймальні комісії коледжів, технікумів та училищ, прирівняних до них, Харківської області продовжують здійснювати прийом на базі повної загальної середньої освіти до 18.00 29 липня для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; зарахування на бюджет проводиться до 18 години 29 липня (на основі БЗСО) та до 12 години 06 серпня (на основі ПЗСО).

На телефон «гарячої лінії» Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації надійшло 40 звернень, за підсумками розгляду яких вступникам надана необхідна інформаційно-консультативна допомога з питань умов вступу до закладів вищої освіти.