КОНЦЕПЦІЯ підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти

Про схвалення Концепції підгот… _ від 19.09