Вступна кампанія 2020

Прес-реліз

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019 року № 1350 (зі змінами) з 30 червня 2020 року проходить вступна кампанія в коледжах, технікумах та училищах, прирівняних до них.

Цього року вперше проводиться  прийом вступників на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня» фаховий молодший бакалавр».

До приймальних комісій 39 закладів фахової передвищої освіти державної, комунальної та приватної форм власності з 30 червня по 13 липня на денну форму навчання подана 8991 заява від вступників на базі 9 класів, з них 8279 осіб (92,1%) – мешканці Харківської області.

Прийом заяв до закладів фахової передвищої освіти здійснювався за 121 спеціальністю; загальний ліцензований обсяг складає 8754 місць; обсяг державного (регіонального) замовлення – 3437 осіб; середній конкурс на місця державного (регіонального) замовлення складає 2,1.

Із загальної кількості поданих заяв, 199 надійшло від вступників які мають право на участь в конкурсі на пільгових умовах на місця державного (регіонального) замовлення в межах квот 1, 2, співбесід тощо.

Найбільша кількість заяв подана до таких закладів фахової передвищої освіти:

 • Харківський комп’ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 1073 заяви;
 • Харківський радіотехнічний коледж – 592 заяви;
 • Харківський коледж Державного університету телекомунікацій – 575 заяв;
 • ДВНЗ  „Харківський коледж текстилю та дизайну” – 532 заяви;
 • Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова – 472 заяви;
 • Харківський державний автомобільно-дорожній коледж – 465 заяв.

Найбільшим попитом  у вступників користуються такі спеціальності:

 • 172 Телекомунікації та радіотехніка478 заяв (Харківський коледж Державного університету телекомунікацій);
 • 121 Інженерія програмного забезпечення272 заяви (Харківський комп’ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»); 222 заяви (Харківський патентно-комп’ютерний коледж);
 • 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології268 заяв (Харківський комп’ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»);
 • 181 Харчові технології 231 заява (Харківський фаховий коледж харчової промисловості ХНТУСГ імені Петра Василенка);
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія215 заяв (ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»).

 

У зазначеній категорії закладів вступні випробування проводилися з 14 по 21 липня, зарахування на бюджет відбудеться на пізніше 27 липня, зарахування на контракт – не пізніше 31 липня.

На телефон «гарячої лінії» Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації надійшло 25 звернень, за підсумками розгляду яких вступникам надана необхідна інформаційно-консультативна допомога з питань умов вступу до закладів фахової передвищої освіти.