Підсумки III обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини»

Підведені підсумки III обласного конкурсу

«Найкращий молодий науковець Харківщини»

 

Підведені підсумки III обласного  конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини», що започаткований у 2017 році з метою розвитку наукової та науково-технічної сфери Харківщини, шляхом виявлення і підтримки талановитої молоді, сприяння науковим дослідженням молодих науковців вищих навчальних закладів і наукових установ регіону.

У цьому році на Конкурс за 6-ма пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки молодими науковцями було подано 34 наукові роботи з 14-ти провідних закладів вищої освіти та 8-ми наукових установ регіону.

Відповідно до протоколу № 1 засідання  організаційного Комітету з підготовки та проведення обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» переможцями цьогорічного Конкурсу стали:

– ЖИЛА Семен Сергійович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (наукова робота «Надширокосмугові радари: основні теорії та застосування»);

– ТАНЦЮРА Олександр Борисович, кандидат технічних наук, науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (наукова робота «Методи забезпечення показника точності  радіометричних та оптико-електронних систем навігації літальних апаратів в умовах розвиненої інфраструктури»);

– ДАНИЛЬЧЕНКО Дмитро Олексійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри передачі електричної енергії Національного  технічного  університету «Харківський політехнічний інститут» (наукова робота «Блискавкозахист повітряних ліній електропередавання середніх класів напруги з захищеними проводами»);

– МІНАКОВА Ксенія Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (наукова робота «Низьковимірні особливості квазічастинних спектрів і низькотемпературних термодинамічних характеристик наноструктур на основ графену»);

– ТКАЧЕНКО Антон Сергійович, кандидат медичних наук, в.о. директора Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини , доцент кафедри біологічної хімії Харківського національного медичного університету (наукова робота «Патофізіологічні механізми  індукції запалення кишечнику харчовою добавкою Е407а та можливості його корекції наночастинками ортованадату гадолінію»);

– СТАНКЕВИЧ Сергій Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова Харківського  національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (наукова робота «Захист ярих олійних капустяних культур від сисних шкідників у Східному Лісостепу України).

Щиро вітаємо талановитих молодих науковців, бажаємо щоб ваші наукові дослідження мали користь для суспільства та держави!