Асоціація працівників дошкільної освіти

11 лютого 2021 року відбулася онлайн зустріч (на платформі Zoom) членів місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» Харківської області з науковцями-практиками оновленого Базового компоненту дошкільної освіти Піроженко Т.О., доктором психологічних наук, професором – науковим керівником проєкту Базового компоненту дошкільної освіти та Баєр О.М., кандидатом психологічних наук, доцентом – членом робочої групи по розробці Базового компоненту дошкільної освіти.

Учасники заходу ознайомилися з Базовим компонентом дошкільної освіти, який визначає вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів якості освіти.

Педагогам-дошкільникам Харківської області було надано рекомендації, щодо детального вивчення, опрацювання та подальшого впровадження державного стандарту дошкільної освіти.