VIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГЕНДЕР. ЕКОЛОГІЯ. ЗДОРОВ’Я”

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ХАРКІВСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

 

VIІ МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ГЕНДЕР. ЕКОЛОГІЯ. ЗДОРОВЯ

 

         22-23 квітня 2021 г.

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції

„Гендер. Екологія. Здоровя”

що відбудеться 22-23 квітня 2021р.

у Харківському національному медичному університеті

за адресою: проспект Науки, 4, м. Харків, Україна

та одночасно онлайн

Мета конференції – міждисциплінарний аналіз проблем гендерної рівності, екології та здоров’я у контексті гендерної медицини; інтеграція зусиль вчених та громадськості у розробці нових підходів до їх розв’язання.

Координаторки:

д. філос. н. Карпенко Катерина Іванівна – завідувачка кафедри філософії,

директорка Центру гендерної освіти ХНМУ, професорка кафедри філософії

Тел. 067-951-35-49

(057) 707-73-38 – кафедра філософії

[email protected]

канд. філос. н. Щербина Марія Михайлівна –

доц. кафедри

координаторка конференції

067-576-53-79

707-73-38 – кафедра філософії

mm.shcherbyna@knmu.edu.ua

e-mail конференції:

gez[email protected]ukr.net
[email protected]
Робочі мови конференції: українська, англійська

 Планується видання рекомендованих оргкомітетом тез доповідей у збірнику матеріалів конференції (за умови сплати оргвнеску)

ОСНОВНІ ТЕМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 Планується робота круглого столу

«Сутність та перспективи превентивної, антиейджингової та гендерної медицини. Гендерні виклики пандемії»

 I.ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМИ

▪ Феномен гендеру в філософії і повсякденності

▪ Гендерні стереотипи: користь чи вада?

▪ Соціально-політичні, економічні та правові аспекти проблеми «гендер, екологія, здоров’я»

▪ Феномен гендеру в українській культурі: проблеми та перспективи

▪ Молодь, проблеми гендерної рівності та екологічні перспективи

 ІІ. ГЕНДЕРНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ

▪ Гендерні відмінності у маніфестації та розвитку захворювань

▪ Вплив чинників навколишнього середовища на репродуктивне здоров’я

▪ Вплив статі на частоту розвитку ускладнень

▪ Вплив статі на прогнозування результатів лікування

▪ Врахування гендерних відмінностей у роботі лікаря загальної практики

ІІІ. ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА В ЕКОЛОГІЇ

▪ Гендерні проблеми формування здорового способу життя

▪ Екозалежна патологія, її чинники та гендерні особливості. Ендемічні хвороби.

▪ Гендерні питання у охороні та гігієні праці

▪ Медико-біологічні та гендерні проблеми адаптації до змінених умов життєдіяльності

▪ Проблеми урбанізації та гендерні особливості організації середовища життєдіяльності

▪ Соціальне середовище та психогігієна статі

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

1.Тези подаються: у паперовій формі – 1 примірник та у форматі rtf текстового редактора Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, поля з усіх боків 2 см. у Центр Гендерної освіти ХНМУ (кафедра філософії), або ел. поштою на адресу [email protected] або gez[email protected]ukr.net

  1. Назва файлу за прізвищем першого автора англійською мовою (кількість авторів – не більше 3).
  2. Вимоги до оформлення тез: прізвище й ініціали авторів у вехньому правому куті, назва тез великими літерами. Тези на одному примірнику повинні мати візу наукового керівника «Дозволено до друку» (для студентів та аспірантів).
  3. До тез на окремому аркуші додати заявку на участь у конференції.
  4. Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінок. Усі медичні препарати в тексті повинні мати не комерційну, а міжнародну назву.

Матеріали, що не відповідають пред’явленим вимогам, оргкомітетом до друку не приймаються.

 Термін подачі тез заявок  (Dead Line) –

1 квітня 2021 року

Оргвнесок –  150 грн. (викладачі та наукові співробітники), –  75 грн. (студенти та магістранти) подати разом із тезами до кафедри філософії (головний корпус ХНМУ, 3-й поверх, кім. № 116) або

на карту ПриватБанку № 4149439004125484

(Дейнека Володимир Васильович)

Іногороднім учасникам пропонується проживання у профілакторії ХНМУ

 Витрати на харчування, транспорт учасники конференції здійснюють за власні кошти

Будь ласка!

Розмістіть заявку на останній сторінці тез!

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

„ГЕНДЕР. ЕКОЛОГІЯ. ЗДОРОВЯ”

 Прізвище, ім’я, по батькові_________________________________

________________________________________

________________________________________

Науковий ступінь__________________________

Вчене звання_____________________________

Посада__________________________________

Поштова адреса__________________________

Телефон________________________________

E-mail___________________________________

Назва доповіді____________________________

________________________________________

________________________________________

Форма участі:

усна доповідь

стендова доповідь

тези

Необхідне технічне забезпечення:

мультимедійний проектор

графопроектор (кодоскоп)

Потреба в житлі:         «так»:       «ні»

Будь ласка, пришліть мені офіційне запрошення

за адресою: ______________________________

________________________________________

 

Дата                                  Підпис