У НАУ «ХАІ» відкрилася лабораторія реінжинірингу авіаційних конструкцій

27 травня 2021 р. на кафедрі технології виробництва літальних апаратів  Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відкрилася лабораторія реінжинірингу авіаційних конструкцій. У лабораторії планується не тільки навчальний процес для студентів, але й виконання наукових і комерційних проектів. Сучасне авіабудування вимагає передових технологій виробництва, серед яких є технологія реінжинірингу. Вона дає змогу не тільки здійснювати контроль виготовлення авіаційних конструкцій на всіх етапах виробництва, але й копіювати та створювати модифікації застарілих вузлів та агрегатів. Продовженням реінжинірингових технологій є адитивні технології на основі тривимірного друку, що передбачають використання потужних комп’ютерних систем, лазерних сканерів і 3D-принтерів.